מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה: 29 בנובמבר 2023

אנו, טולמנ'ס (ישראל) בע"מ (להלן: "טולמנס", "החברה", "אנו" או "אנחנו"), מכבדים את הפרטיות של המשתמשים (להלן: "המשתמש(ים)", "אתם" או "אתה") באתר הבית שלנו בכתובת www.tollmans.co.il  וכן באתר המשנה בכתובת www.tollmansdot.co.il (להלן יחד: "האתר"), כמפורט בתנאי השימוש שלנו, ומחויבים להגן על המידע האישי שנאסף במסגרת שימושך באתר ו/או בשירותים המוענקים באמצעות האתר. אנו מאמינים כי למשתמשים שלנו עומדת הזכות להכיר את המדיניות שלנו בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל ומעובד על ידינו בעת השימוש בשירותים (כהגדרת מונח זה בתנאי השימוש).
למונחים המופיעים במדיניות פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות") תהא המשמעות הנודעת להם בתנאי השימוש, הזמינים בלינק: https://www.tollmansdot.co.il/terms/ (להלן: "תנאי השימוש"), אלא אם נאמר במפורש אחרת במדיניות הפרטיות. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.

שים לב: 

 • מדיניות הפרטיות הינה חלק בלתי נפרד מהשירותים ומהמידע הנאסף במסגרתם ומתנאי השימוש.
 • בעצם הכניסה, הגישה והשימוש באתר ו/או בשירותים ו/או באמצעות ביצוע רכישה באתר, אתה מביע את הסכמתך לתנאים המופיעים במדיניות הפרטיות שלנו, לרבות הסכמתך לאיסוף המידע האישי שלך (כהגדרתו להלן), לעיבודו ולשמירתו במאגרי המידע שלנו (בארץ ו/או בחו"ל). המידע האישי שלך ישמש לצורך מתן השירותים (כגון משלוח המוצרים לכתובת שסיפקת, משלוח עדכונים והודעות פרסומיות ושירותים נוספים עבור המשתמש על ידי החברה ו/או הספקים שלה) וכמפורט במסמך זה. אם אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, אינך מורשה להשתמש באתר. מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להתעדכן בעתיד, ולכן הנך מתבקש להתעדכן מפעם לפעם במדיניות המעודכנת.
 • יובהר כי לצורך שימושך באתר, הנך עשוי לספק לנו מידע אישי (כמפורט בהמשך). הנך מסכים ומצהיר בזאת שהמידע האישי שהנך מספק לנו נמסר מרצונך החופשי יעשה בו שימוש לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. 
 • אישור למשלוח הודעות פרסומיות: במסגרת השירותים ישלחו אליך הודעות פרסומיות ושיווקיות שונות, לרבות מידע אודות מבצעים והנחות. בעת רישומך לרשימת התפוצה שלנו, הנך מסכים לקבלת הודעות כאמור, אלא אם תעדכן אותנו אחרת. המשתמש רשאי להסיר את כתובת האי-מייל מרשימת התפוצה או לבטל קבלת הודעות פרסומיות נוספות באמצעות לחיצה על כפתור ההסרה ("Unsubscribe") אשר יופיע במייל או בהודעה הרלוונטית.
 • אינך מחויב למסור לנו מידע אישי על פי חוק. מובהר בזאת, והנך מסכים ומצהיר, כי מידע אישי שהנך מספק לנו נמסר לנו מרצונך החופשי ועל מנת שנוכל לספק עבורך את השירותים, וכל זאת בהתאם למטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

שאלות ודיווח על פגיעה בפרטיותך: אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם אתה סבור שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירותים ו/או באתר, אנא פנה אלינו באמצעות טופס צור קשר [כאן], או באמצעות משלוח מייל לכתובת הדוא"ל: service@tollmans.co.il, או באמצעות משלוח מכתב לכתובתנו, תא דואר 172 מושב אודים 429050. נציגי החברה עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

1.איזה מידע אנו עשויים לאסוף אודותיך
בעת השימוש באתר ו/או בשירותים, אנו עשויים לאסוף ולעבד מידע אישי מזהה שלך אשר עשוי להיות בעל אופי פרטי ו/או רגיש (להלן: "מידע אישי")  וכן מידע אנונימי ולא מזהה שאינו אישי (להלן: "מידע לא אישי"). כך למשל:

מידע אישי הנאסף ממך באופן ישיר:

 • התקשרויות: אנו נאסוף כל מידע אישי על אודותיך שתמסור לנו כחלק מההתקשרויות בינך ובינינו באתר (לרבות לצרכי סיוע טכני, ייעוץ, מתן משוב לחברה, שירות המכירות וכיו"ב), ובין היתר מידע אשר עשוי להימסר על ידך כחלק מההתכתבויות עמנו באמצעות האתר, הדואר האלקטרוני, הטלפון או בכל אמצעי תקשורת אחר (לרבות רשתות חברתיות). 
 • טופס יצירת קשר: אנו אוספים מידע אישי באמצעות טופס "יצירת קשר" באתר, לרבות שם, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני וכל מידע שתבחר להזין בהודעת הפנייה. יתכן כי משתמשים ידרשו בעתיד למסור מידע נוסף.
 • רשימת תפוצה: באפשרותך להצטרף לרשימת התפוצה שלנו. במידה ותרצה להצטרף לרשימת התפוצה של החברה (כפי שמפורט בהמשך בסעיף 12 להלן), אנו נאסוף מידע אישי שתמסור לנו כחלק מההצטרפות לרשימת התפוצה, לרבות כתובת המייל שלך, שם וטלפון. יתכן כי בעתיד משתמשים ידרשו למסור מידע נוסף.
 • מידע הנאסף במסגרת השימוש באתר: אנו אוספים מידע אישי הנמסר על ידי משתמשים באופן מודע ומרצונם החופשי במהלך השימוש באתר ובשירותים, לרבות מידע לגבי העדפות המשתמשים, מוצרים ושירותים שרכשת, משלוחים, מיקום, העדפות המשתמשים, רשימות קנייה קבועות, ניצול הטבות, מבצעים וכיו"ב. כמו-כן, נאסוף כל מידע שתמסור לנו באופן וולנטרי לצורך מילוי הזמנות שתבצע באמצעות האתר, לרבות כתובת מסירה, בקשות מיוחדות וכיו"ב. 
 • שוברי ביימי/מולטיפאס: אנו נאסוף מידע אישי שתמסור לנו כחלק מטופס רכישת שובר באתר, שליחת המתנה אל הנמען (לרבות, שם, טלפון, מייל של רוכש המתנה והנמען).
 • תשלומים: על מנת לרכוש שוברים כאמור, ייתכן ותידרש למלא גם פרטי כרטיס אשראי ותעודת זהות לצורך תשלום עבור רכישתם. תשלומים באמצעות האתר מבוצעים באמצעות שירותי סליקה אינטרנטיים של צדדים שלישיים (להלן: "ספקי שירותי סליקה"), המאפשרים למשתמשים לשלוח או לקבל תשלומים באופן מאובטח, באמצעות אמצעי תשלום שונים (כגון פרטי כרטיס אשראי, חשבון Paypal וכיו"ב). שים לב כי מידע שייאסף כחלק מהליך סליקת התשלומים לא יישמר על ידי החברה, אלא בידי ספק שירותי הסליקה בלבד ובאופן מאובטח.
 • הפקת חשבוניות דיגיטליות: בהתאם להחלטת המשתמש, ייתכן ותידרש לספק לחברה מידע אישי כחלק מתהליך הפקת חשבונית דיגיטלית, כגון, פרטי קשר וכל מידע אחר שיידרש לצורך הפקת החשבונית כאמור. הפקת החשבוניות הדיגיטליות מבוצעת באמצעות שירותים של צדדים שלישיים. שים לב כי מידע שייאסף כחלק מהליך הפקת החשבוניות הדיגיטליות יישמר על ידי החברה, ואף בידי אותם צדדים שלישיים באופן מאובטח.
 • טפסי בקשת חזרה למלאי: אנו נאסוף מידע אישי שתמסור לנו כחלק מטופס הבקשה לעדכון על מוצר שחזר למלאי לרבות כתובת המייל שלך, שם, טלפון. יתכן כי בעתיד משתמשים ידרשו למסור מידע נוסף.
 • טופס בקשת קבלת הצעת מחיר: אנו נאסוף מידע אישי שתמסור לנו כחלק מטופס הבקשה לקבלת הצעת מחיר למוצר מסוים, לרבות כתובת המייל שלך, שם, טלפון, כתובת וכל מידע אחר שתמסור לנו כחלק מטופס זה. יתכן כי בעתיד משתמשים ידרשו למסור מידע נוסף. 
 • "לידים" ומידע נוסף בקשר למוצרים ושירותים: אנו נאסוף מידע אישי שתמסור לנו כחלק ממילוי טפסי "לידים" ובקשתך לקבלת מידע נוסף בקשר למוצרים ושירותים שונים של החברה, לרבות כתובת המייל שלך, שם וטלפון. יתכן כי בעתיד משתמשים ידרשו למסור מידע נוסף. 
 • קורות חיים: ככל שתבחר להגיש קורות חיים למשרה באמצעות המייל בקשר ל"קריירה בטולמנ'ס" באתר, אנו נאסוף כל מידע אישי אודותיך שתבחר למסור לנו כחלק מתהליך גיוסך לחברה. ובמקרה כזה יחולו התנאים הבאים:  
 • במסגרת הגשת הבקשה תידרש למסור שם מלא, כתובת דוא"ל, מספר טלפון ולצרף קורות חיים. 
 • המידע האישי שנאסף כחלק מתהליך הגשת המועמדות, כולל כל מידע אישי הכלול בקורות החיים שלך, עשוי להיות נגיש למחלקת משאבי אנוש שלנו ו/או על ידי הנהלת החברה, אך ורק למטרות הערכה וכדי לאפשר לנו ליצור איתך קשר ביחס לתהליך הגיוס.  
 • אם אתה מגיש בקשה בשם צד שלישי, אתה מאשר בזאת כי צד שלישי זה היה מודע למדיניות פרטיות זו ונתן את הסכמתו לעיבוד המידע האישי שלו/שלה על ידי החברה. 
 • שים לב שאם גויסת בהצלחה לעבוד עבור החברה, כל מידע אישי שנאסף כחלק מתהליך הגשת הבקשה עשוי להישמר על ידי החברה למטרות העסקתך.

שים לב: ככל שתמסור לנו במהלך שימושך באתר ו/או בשירותים מידע על אודות צד ג' (לדוג': פרטים אודות מקבל השובר), הנך מאשר ומצהיר בזאת כי קיבלת את כלל ההסכמות הנדרשות מאותו צד שלישי על מנת להעביר לנו את המידע הרלוונטי וכי ניתנה לו ההזדמנות לעיין במדיניות פרטיות זו. כמו-כן, ככל שהצדדים השלישיים האמורים הם קטינים בני פחות מ-18 (למשל ילדיך), הנך מצהיר ומאשר בזאת כי הנך ההורה או האפוטרופוס של הקטין הנדון וכי הנך רשאי למסור לנו מידע אישי על אודות הקטין בהתאם לאמור במדיניות פרטיות זו. החברה לא תישא בכל אחריות בקשר לאיסוף ועיבוד מידע כאמור.

 • מידע אישי שאנחנו עשויים להפיק לגביך: 
 • כאשר אתה משתמש באתר ו/או השירותים, הנתונים והמידע שאנו אוספים לגביך (למשל, הרכישות שביצעת) מעובדים באמצעות כלי בינה מלאכותית על מנת להפיק תובנות אשר יאפשרו לנו להעניק לך פרסומות והטבות ממוקדות ומותאמות באופן אישי. משכך, אנו עשויים להסיק מידע על העדפותיך ומוצרים ושירותים אשר לדעתנו עשויים לעניין אותך או להתאים לצרכיך.
 • מידע שנאסף באמצעות כלים טכנולוגיים: 

כאשר אתה משתמש באתר ו/או בשירותים, אנו עשויים לאסוף אודותיך מידע אישי ומידע לא אישי באופן אוטומטי, כמו למשל סוגי המידע הבאים:

 • מזהים: כאשר אתה משתמש באתר, אתה מספק לנו באופן אוטומטי את כתובת ה-IP  שלך (או כתובת ה-MAC, לפי המקרה), בהתאם לרשת או למכשיר בו אתה משתמש. מידע זה נאסף על ידנו על מנת לשפר את חוויית המשתמש שלך, כדי לקבוע את מיקומך הגיאוגרפי ולמטרות אבטחה. כמו כן, אנו עשויים לאסוף מזהים נוספים, לרבות מזהי פרסום המצויים במכשיר ממנו אתה גולש (למשל Google's Advertiser Identification  או Apple's Identifier for Advertisers) לצרכים דומים ולצרכי פרסום ממוקד.
 • נתוני מיקום גיאוגרפי: בעת השימוש שלך באתר, אנו עשויים לאסוף נתונים אודות מיקומך הגיאוגרפי, לרבות באמצעות ניתוח של כתובות IP, סימני GPS ומידע דומה אחר.
 • מעקב אחר דואר אלקטרוני: כאשר אנו שולחים לך דואר אלקטרוני, למשל בעקבות הצטרפותך לרשימת התפוצה, אנו אוספים באמצעות טכנולוגיות מעקב, מידע אודות עצם מסירת דבר הדואר והאם דבר הדואר נקרא על ידך ובוצעו בעקבותיו פעולות. 
 • מידע טכני והתנהגותי: כמו מרבית האתרים והשירותים המקוונים, אנו אוספים באופן אוטומטי ופסיבי מידע אנונימי ואינו מזהה מהמכשירים שלך כאשר אתה ניגש ומשתמש באתר, לרבות (i) מידע טכני כגון סוג והגרסה של המכשיר שלך ומערכת ההפעלה שלו, סוג הדפדפן, רזולוציית המסך, שפת המקלדת, קישוריות Wi-Fi וכו'; ו- (ii) מידע התנהגותי שיכול לכלול מידע לא אישי, כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגותך, אשר עשוי לכלול, בין היתר, תיעוד של פעילותך באתר, זרם הקשות (click-stream) ומידע נוסף בעל אופי דומה (להלן, ביחד: "מידע טכני והתנהגותי"). 
 • סטטיסטיקות ומדידות: אנו עשויים, בעצמנו או באמצעות ספקי שירותים כגון Google Analytics ו-Meta (Facebook) Pixel, להפיק מדידות, סטטיסטיקות וניתוחים מפורטים על התנהגותך באתר באופן כללי. 
 • לתשומת ליבך, אנו עשויים לאסוף את המידע האמור בפרק זה בעצמנו או באמצעות ספקי השירות שלנו, ובין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגיות כגון קבצי עוגיות וטכנולוגיות מעקב דומות (כמפורט להלן בסעיף 11 ובמדיניות ה"עוגיות" של האתר הזמינה בלינק: https://tollmans.co.il/cockies-policy  (להלן: "מדיניות העוגיות"). 

למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר למידע אישי, ייחשב כמידע אישי, כל עוד זיקה זו מתקיימת.

2.כיצד אנו משתמשים במידע אודותיך?  

 • אנו משתמשים במידע שאינו אישי למטרות הבאות: 
 • לצורך מחקר וניתוח סטטיסטי המיועד לשימושנו הפנימי, ובין היתר על מנת שנוכל לקבלת החלטות אסטרטגיות מושכלות, תוך הבנה טובה יותר של קהלי היעד שלנו;
 • לצרכי אבטחת מידע ועל מנת לאבטח את האתר;
 • בכדי להבין כיצד משתמשים בשירותינו ולשם התאמה, פיתוח ושיפור השירותים והמוצרים שלנו; 
 • על מנת לשתף פעולה עם רשתות פרסום ומתווכי פרסום כדי להציג במכשירים שלך מודעות פרסומיות אודות השירותים וכדי לעזור לנו ולשותפינו לקבל החלטות טובות יותר, המבוססות על תחומי העניין שלך, לגבי המודעות המוצגות לך; ו-
 • כדי להתאים את השירותים לצרכיך ועל מנת לשפר את חוויית המשתמש שלך כשאתה משתמש בשירותים.
 • אנו משתמשים במידע אישי למטרות הבאות: 
  • לספק לך את השירותים, לרבות רכישת שוברים;
  • להתאים, לפתח ולשפר את השירותים באופן אישי לצרכיך; 
  • להציע הצעות, הטבות או הנחות בהתאם להרגלי הקנייה של המשתמש;
  • לצרכי אבטחת מידע ועל מנת לאבטח את שירותינו;
  • לצורך אימות פרטים, לצורך ביצוע תשלומים שונים עבור השירותים באמצעות ספקי שירותי סליקה וכן לצורך הפקת חשבוניות וחשבוניות דיגיטליות באמצעות ספקי שירות חיצוניים;
  • לשלוח לך הודעות שירות לגבי הזמנתך (כגון, באמצעות דואר אלקטרוני או הודעות טקסט), למשל  כחלק מתהליך אספקת המוצרים;
  • כדי ליצור עמך קשר לצורך מתן תמיכה טכנית בקשר עם השירותים, לצורך אספקת השירותים והשבה לשאלות של המשתמשים;
  • כדי שנוכל לשלוח לך דואר פרסומי ועדכונים על ההתפתחויות בחברה, הצעות חדשות, חדשות בנוגע לשירותים וכיוצ"ב באמצעות דואר, טלפון, דואר אלקטרוני,SMS  או באופן מקוון (במקרים מסוימים ייתכן ונדרש לקבל את הסכמתך הנפרדת והפרטנית לשליחת דיוור מסוג זה). ניתן לבטל את ההרשאה לקבל הודעות פרסומיות באמצעות פניה אלינו באמצעות דוא"ל או באמצעות בחירה באפשרות של "הסרה";
  • כדי ליצור קמפיינים פרסומיים רלוונטיים המקדמים מוצרים ושירותים שלנו ושל שותפינו העסקיים, שלדעתנו יעניינו אותך ויהיו בעלי ערך עבורך, באמצעות שותפים כמו Google ו-Facebook, ואגב כך ייתכן ונעביר לפלטפורמות פרסומיות אלו מידע אישי במטרה לייצר קמפיינים פרסומיים, איכותיים וממוקדים;
  • לצורך מחקר וניתוח סטטיסטי, בין היתר בתחומי הכלכלה ההתנהגותית, המיועדים לשימושינו ולשימושם של שותפינו העסקיים (לדוגמא, אנו עשויים להעביר מידע אנונימי וסטטיסטי המבוסס על שימושך בשירותים); 
  • כדי לקבל מידע ביחס למיקום גיאוגרפי כללי (כלומר, מדינה) של המחשב או המכשיר ממנו אתה מחובר לאינטרנט בעת השימוש בשירותים, וזאת על מנת שנוכל לדעת את מיקומך הכללי וכן לצרכי פרסום ואבטחת מידע;
  • אחסון וניהול המידע במאגרי המידע של החברה לצורך מתן השירותים; 
  • לצרכינו האדמיניסטרטיביים; ו-
 • כדי להגן על זכויותינו ועל מנת למלא כל חובה חוקית החלה עלינו.

3. לכמה זמן אנחנו שומרים על המידע האישי שלך

 • ככלל, אנו נשמור את המידע האישי שלך רק כל עוד הוא רלוונטי ומשמש למטרה שלשמה הוא נאסף במקור או ככל שמותר לנו על פי דין.
 • מידע אישי שאינו נדרש עוד למטרה שלשמה הוא נאסף יימחק, אלא אם כן על פי הדין החל תהא לנו הצדקה לשמור את המידע האישי, כגון לצורך יישוב מחלוקות או עמידה בהתחייבויותנו המשפטיות. 
 • ייתכן ונצטרך לשמור מידע אישי אודותיך לתקופה ארוכה יותר במקרה של תביעה משפטית או אם אנו נדרשים לכך על פי כל דין.
 • מידע אנונימי או אגרגטיבי אשר הופק מהשימוש שלך בשירותים יכול שיישמר בשרתים שלנו ללא מגבלת זמן. 

4.זכויותיך לעיין, לשנות ולתקן את המידע האישי שלך

 • אם מסיבה כלשהי, אתה מעוניין לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי שסיפקת לנו, תוכל לעשות זאת באמצעות שליחת הודעה בטופס יצירת קשר (כאן) או באמצעות שליחת הודעת דואר אלקטרוני עם פירוט בקשתך לכתובת: service@tollmans.co.il ואנו נעשה מאמצים סבירים על מנת לשנות, לעדכן או למחוק את המידע האישי כאמור, בהתאם לדיני הפרטיות החלים.

שים לב: בכל פנייה לבקשה לעיין, לתקן או למחוק את המידע, נבקש כי יצורפו הפרטים הבאים: שם, טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני והמידע בו הנך מעוניין לעיין או אשר אותו הנך מעוניין לתקן או למחוק. ככל שברצונך לאפשר לאדם אחר לעיין במידע עבורך, נבקש לצרף גם ייפוי כוח מפורש לעניין זה.

5. שיתוף מידע עם אחרים 

 • ככלל, החברה לא חולקת את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים. עם זאת, אנו עשויים לעשות כן כפי שמפורט להלן:  
 • לאסוף, להחזיק ו/או לנהל את המידע האישי שלך באמצעות ספקים וצדדים שלישיים של מוצרים או שירותים מסוימים המאושרים על ידנו (לרבות, לפי העניין, לשותפים שלהם), וזאת אך ורק לשם אספקת השירותים המבוקשים על ידנו, ולא לכל מטרה אחרת. צדדים שלישיים מסוג זה עשויים להיות ממוקמים במדינות בהן החוקים להגנה על מידע אישי מספקים הגנה פחותה על מידע אישי מזו שבישראל, אולם אנו נשתמש רק בחברות שיכולות לספק אמצעי הגנה נאותים בכדי להבטיח כי המידע האישי שלך מאוחסן ומטופל בצורה מאובטחת.
 • לעמוד בדרישות כל דין, לצרכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית; 
 • להפיק עבורך חשבוניות. לדוג': בהתאם לבחירתך, על מנת לספק לך חשבונית דיגיטלית עבור הזמנה שביצעת באתר או בעמדת התשלום בסניף החברה, אנו עשויים להעביר מידע אישי אודותיך לספקי שירות וכל צד שלישי אחר הנדרש לשם הפקת החשבוניות הדיגיטליות; 
 • לספק לך שירותים. לדוג': על מנת למלא הזמנה שביצעת באמצעות האתר, אנו עשויים להעביר מידע אישי אודותיך לספקים, יבואנים, יצרנים, חברות שליחויות וכל צד שלישי אחר הנדרש לשם מילוי הזמנתך ואספקת המוצרים הרלוונטיים והשירותים הנלווים למוצרים.
 • לשלוח למפרסמים ורשתות פרסום נתונים הדרושים לשם יצירת פרסום ממוקד ורלוונטי עבורך. חלק מהפרסומות כאמור, מנוהלות על-ידי גורמים חיצוניים. השימוש שצדדים שלישיים אלה עושים לניטור פעילות הגולשים באתרים, מפורט במדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים; 
 • לעמוד בדרישות כל דין, לצרכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית;
 • לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש שלנו, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; 
 • לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, הונאה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; 
 • להשיב לתביעות, דרישות או טענות;
 • להגן על הזכויות, הקניין, או על הביטחון האישי של החברה, של לקוחותיה או של הציבור הרחב; 
 • לאפשר מקרה של שינוי שליטה בחברה, לרבות בדרך של מיזוג, רכישה, או רכישה של כלל או עיקר נכסיה, כל עוד הרוכש מתחייב לשמור על אותם תנאי פרטיות שבהצהרה זו; ו/או 
 • על פי אישור מפורש ממך לפני הגילוי.

למען הסר ספק, החברה רשאית לאסוף, לגלות ולהעביר מידע לא אישי לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6.ספקי שירות חיצוניים  

 • החברה נעזרת בשירותים של ספקי שירות חיצוניים. ייתכן ומידע אישי שלך יועבר לרשות ספקי השירות החיצוניים וזאת לצורך המטרות המפורטות בסעיף 5 לעיל. כמו כן, ספקי השירות החיצוניים נדרשים לעמוד בהוראות החוק הרלוונטיות החלות ביחס לעיבוד מידע אישי ולרוב מאמצים מסמכי מדיניות פרטיות ביחס למידע האישי הנאסף על ידם. 
 • ספקי השירות החיצוניים עלולים להיות ממוקמים באזורי שיפוט שונים מאזור השיפוט שלך, וייתכן שהחוק החל באזור השיפוט של ספקי השירות החיצוניים מספק הגנה פחותה על מידע אישי מזו שבאזור השיפוט שלך, אולם אנו נשתמש רק בספקי שירות שיכולים לספק אמצעי הגנה נאותים בכדי להבטיח כי המידע האישי שלך מאוחסן ומטופל בצורה מאובטחת. 
 • ספקי השירות החיצוניים של החברה עשויים לכלול, בין היתר, את השירותים הבאים: 
 • שירותי ניתוח נתונים (לדוגמא, Analytics Google ו-Meta (Facebook) Pixel);
 • שירותי פרסום (לדוגמא, Google ,Taboola, Outbrain, ו-Meta (Facebook) Pixel); 
 • שירותי קמפיינים שיווקיים באתר ושירותי המלצות גלישה מבוססות דאטה (לדוגמא,  Adoric); 
 • שירותי הפקת חשבוניות דיגיטליות ושירותי בינה מלאכותית לניתוח ודיוק קמפיינים פרסומיים (לדוגמא, פריזון);
 •  שירותי סליקה "מולטיפס" המאפשרים רכישה ומימוש של שוברים דיגיטליים (לדוגמא, Multipass);  ו-
 • שירותי אחסון ענן (לדוגמא Expim)
 • שירותי קטלוג וירטואלי והפניית לידים מהקטלוג (לדוגמא Archiproducts)

 7.אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים

 • קישורים מסוימים בשירותים שלנו (לרבות באתר האינטרנט) יאפשרו לך לעזוב את אתר האינטרנט ולהיכנס לאתרים או שירותים שאינם קשורים לחברה. בין היתר, ייתכן שאתרים אלו של צדדים שלישיים ישלחו קבצי עוגיות (ראה הגדרה להלן) לדפדפן שלך, וכך ישיגו מידע אישי אודותיך.
 • החברה אינה נושאת באחריות בגין אתרים מקושרים ו/או ביחס למדיניות הפרטיות של השירותים שלהם. כניסתך, שימושך והסתמכותך על אתרים, שירותים ו/או תכנים של צדדים שלישיים וכן כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים אלה הנה באחריותך והנך הנושא הבלעדי בהוצאות הקשורות בכך. הגישה לאתרים ושירותים אלה ניתנת אך ורק לנוחיותך. הנך מסכים ומאשר כי החברה לא תהיה אחראית, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד שנגרמו (או שנטען כי נגרמו), בקשר או כתוצאה משימושך בכל שירות, תוכן, מוצר או מידע אחר הזמין באמצעות אתרים או שירותים אלה (לרבות ביחס לשימוש ולגילוי של מידע אישי שלך על ידי צדדים שלישיים אלו). 
 • רוב האתרים והשירותים כאמור מספקים מסמכים משפטיים, לרבות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, המסדירים את השימוש בהם (מדובר במדיניות פרטיות שונה ממדיניות פרטיות זו לגבי השימוש והגילוי של מידע אישי שלך על ידך לאתרים של צדדים שלישיים אלו). תמיד רצוי לקרוא מסמכים כאלה בעיון לפני השימוש באתרים אלה ובשירותיהם, בין היתר, על מנת לדעת איזה סוג של מידע הם אוספים.

8.אמצעי תשלום 

 • ככל שייגבו ממך תשלומים דרך השירותים, הנך עשוי לבצע אותם באמצעות שירותי סליקה אינטרנטיים של צדדים שלישיים (להלן: "ספקי שירותי סליקה"), המאפשרים לשלוח או לקבל תשלומים באופן מאובטח, באמצעות אמצעי תשלום שונים (למשל, פרטי כרטיס האשראי או חשבון ה-Paypal שלך). למידע נוסף אודות שירותים אלה, אנא קרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי.
 • מבלי לגרוע מהאמור בתנאים, מובהר בזאת כי החברה אינה משויכת ואינה מקושרת לספקי שירותי הסליקה, כי הם קבלנים עצמאיים, וכי עובדי או שלוחי החברה או ספקיה אינם אחראים למעשים או למחדלים של ספקי שירותי הסליקה. השימוש בספקי שירותי הסליקה הנו באחריותך בלבד והנך מאשר שאתה נוטל על עצמך את הסיכונים בביצוע עסקאות כלשהן באמצעות ספקי שירותי הסליקה. הנך מחויב לעמוד בהוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של ספק שירותי הסליקה הרלוונטי, לרבות בעניין מגבלות גיל המשתמש.    
 • שים לב כי מידע שייאסף כחלק מהליך סליקת התשלומים לא יישמר על ידי החברה, אלא בידי ספק שירותי הסליקה בלבד, ובאופן מאובטח, כאמור לעיל.

9.אבטחת מידע 

 • אנו משקיעים מאמצים רבים ביישום ובשמירה על אבטחת המידע האישי אודותיך כמשתמש בשירותינו (בין בעצמנו ובין באמצעות קבלת שירותים מצדדים שלישיים שהינם ספקי שירותים מוסמכים). אנו מיישמים נהלים ומדיניות אבטחת מידע כמקובל בתעשייה, וזאת על מנת להבטיח את אבטחת המידע אודותיך ועל מנת למנוע כל שימוש לא מורשה במידע זה. 
 • יחד עם זאת, יובהר כי ישנם סיכונים הגלומים בהעברת מידע דרך האינטרנט או שיטות אחרות של אחסון אלקטרוני, ולכן איננו יכולים להתחייב ולערוב לכך שגישה או שימוש לא מורשה למידע האמור לעולם לא תקרה, ולא נהיה אחראיים לכל גישה או שימוש לא מורשה כאמור ולתוצאותיו.

10.קטינים

 • על מנת להשתמש באתר ו/או בשירותים שלנו עליך להיות מעל גיל שמונה עשרה (18). במקרה בהם יובא לידיעתנו כי קטין מתחת לגיל שמונה עשרה (18) משתמש בשירותים ו/או באתר, אנו נחסום משתמש זה, ונעשה כל מאמץ על מנת למחוק מיידית כל מידע אישי שנאסף לגביו . אנו שומרים על זכותנו לבקש ממך הוכחת גיל בכל שלב, על מנת למנוע איסוף מידע אישי אודות קטינים מתחת לגיל שמונה עשרה (18).

11.עוגיות וטכנולוגיות מעקב

 • בעת השימוש באתר ו/או בשירותים, אנו או צדדים שלישיים עשויים להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשייה ומוכרת כ"עוגיות" (cookies) web beacons,, pixels, Flash ו/או טכנולוגיות מעקב אחרות (להלן "עוגיות") המאפשרות לנו, בין היתר, להפעיל מאפיינים מסוימים של השירותים שלנו באופן אוטומטי (למשל, הפעלה אוטומטית של תהליך ההתחברות), להקל ולפשט את חוויית המשתמש שלך, להציע לך פרסומות ממוקדמות (לרבות בפלטפורמות של צדדים שלישיים וכן במכשירים שאינם המכשיר ממנו אתה משתמש באתר), לאסוף סטטיסטיקות אודות השימוש שלך באתר שלנו, לאסוף מידע טכני והתנהגותי (אנונימי), ועוד כמפורט במדיניות העוגיות של האתר.
 • תוכל לרוב למצוא הוראות במדיניות הפרטיות או בתנאי השימוש של צדדים שלישיים בכדי לבצע פעולות בנוגע לאפשרויות המעקב שלהם.
 • למידע נוסף אודות השימוש שלנו בעוגיות, אנא עיין במדיניות העוגיות שלנו, הזמינה בלינק הבא: https://www.tollmans.co.il/cookies-policy/

12.דיוור ישיר, דבר פרסומת ושליחת הודעות

 • הנך מסכים לכך שנשתמש בפרטים שלך אשר נמסרו לנו מרצונך, כדי שניידע אותך אודות שירותי החברה, מידע שיווקי ו/או פרסומי (לרבות מסרים פרסומיים לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982), הטבות ואודות שירותים של צדדים שלישיים שהינם שותפים עסקיים של החברה (לרבות הספקים), אשר יועברו אלייך באמצעות דואר, טלפון, דואר אלקטרוני, SMS,  הודעות פוש או בכל אופן מקוון אחר. 
 • באפשרותך לחזור בך מהסכמתך באמצעות משלוח הודעה דרך טופס יצירת קשר (כאן) או לכתובתhasara@tollmans.co.il  או באמצעות מילוי אחר ההוראות להסרה מרשימת הדיוור אשר מופיעות בהודעות הנשלחות אליך. הינך מאשר כי החברה הודיעה לך כי הנך יכול לסרב לקבל דברי פרסומת כאמור.
 • העברת מידע אישי אל מחוץ לישראל
 • החברה רשאית להעביר מישראל מידע שנאסף אודותיך, לרבות מידע אישי, לגופים קשורים או לספקי שירות צד שלישי (כמפורט במסמך זה) אשר עשויים להיות מצויים במדינות אחרות בעולם. לתשומת ליבך, החברה רשאית להעביר מידע אישי גם למדינה ולסמכות שיפוט שמחילה חוקי הגנת מידע המספקים הגנה פחותה מזו הקבועה בדין בישראל, והינך מסכים להעברת מידע זה. 
 • ככלל, אנו עושים מאמצים כדי שהמידע האישי שלך יאוחסן רק בישראל, באיחוד האירופי או בארה"ב, אך בכל אופן, בכל העברת מידע אישי מחוץ לישראל, אנו נוקטים באמצעי ההגנה הקבועים בדין הישראלי לעניין העברת מידע מחוץ לגבולות המדינה, וזאת על מנת להבטיח כי המידע שלך נשמר מאובטח בכל עת.
 • שינויים במדיניות הפרטיות:
 • אנו שומרים על הזכות לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת, ומבקשים כי תשוב ותבקר בדף זה לעיתים קרובות ככל הניתן. אנו נודיע לכלל המשתמשים באתר על כל שינוי מהותי בתנאי מדיניות זו בדף הבית של אתר האינטרנט שלנו  https://www.tollmans.co.il/ וכן באתר המשנה בכתובת www.tollmansdot.co.il ו/או נשלח הודעת דואר אלקטרוני (לפי הפרטים שנמסרו אלינו) בנוגע לשינויים כאמור. 
 • שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף שבעה (7) ימים לאחר שהודעה נמסרה באתר שלנו או נשלחה בדואר אלקטרוני ככל שהדבר רלוונטי, לפי המוקדם. כל שאר השינויים במדיניות הפרטיות ייכנסו לתוקף בתאריך העדכון האחרון של מדיניות פרטיות זו, והמשך השימוש בשירותינו לאחר תאריך העדכון האחרון יהווה הסכמתך לכך שהשינויים יחייבו אותך. במידה שמדיניות הפרטיות תתוקן בכדי להיענות לכל דרישה חוקית, התיקונים עשויים להיכנס לתוקף באופן מיידי, או כפי שנדרש על פי הדין, וללא כל הודעה מוקדמת
 1. שאלות ודיווח על פגיעה בפרטיותך: 
 • אם יש לך שאלות כלשהן, או הערות אחרות בנוגע למדיניות פרטיות זו, או אם אתה סבור שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש בשירותינו, אנא פנה אלינו באמצעות טופס יצירת קשר (כאן), או באמצעות משלוח מייל לכתובת הדוא"ל: service@tollmans.co.il או באמצעות משלוח מכתב לכתובתנו: תא דואר 172 מושב אודים 429050. אנו נעשה את מירב המאמצים לחזור אליך תוך זמן סביר.

* * * * *

אזור ראשי, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + z
Silence is Golden