Jean Nouvel

נולד בפומל, כפר בדרום מערב צרפת, בשנת 1945. בין השנים 1966 ו-1972 למד בEcole Nationale Supérieure des Beaux עבודותיו של נובל זיכו אותו בשורה ארוכה של פרסים חשובים. השפה של נובל שונה מזו של המודרניזם והפוסט-מודרניזם. המבנים והמוצרים שהוא מתכנן חורגים בהרבה מהמגבלות של החשיבה המסורתית. נובל רואה חשיבות עצומה בתכנון של מבנים תוך שמירה על הרמוניה עם הסביבה.
למרות שהוא מתייחס בעבודתו להקשר הספציפי של עיצוביו, עדיין ניתן לזהות רצף אופייני לעבודותיו השונות, המאפיין את שפתו היצירתית. כמעט בכל עיצוביו משלב נובל שקיפות, אור וצל, הפועלים אלה על אלה באופן הדדי. כדבריו: "החקירה שאני מבצע מסתובבת תמיד סביב רעיון הספציפיות, איני אוהב לחזור על אותן מילים או לבנות את אותה ארכיטקטורה בכל נקודה על כדור הארץ. אני תמיד מחפש סיבות טובות לעשות דבר אחד במקום אחד, דבר המיוחד לעבודה עם האנשים הללו, ויש לי את כל הסיבות בעולם ליצור משהו ייחודי. חומר ואור הם השאלה הגדולה ביותר של תקופתנו, והם משמעות העולם. אתה נדרש לעבוד, וכל עבודה צריכה לשאול שאלה הנוגעת לממדים הללו".

Jean Nouvel

נולד בפומל, כפר בדרום מערב צרפת, בשנת 1945. בין השנים 1966 ו-1972 למד בEcole Nationale Supérieure des Beaux עבודותיו של נובל זיכו אותו בשורה ארוכה של פרסים חשובים. השפה של נובל שונה מזו של המודרניזם והפוסט-מודרניזם. המבנים והמוצרים שהוא מתכנן חורגים בהרבה מהמגבלות של החשיבה המסורתית. נובל רואה חשיבות עצומה בתכנון של מבנים תוך שמירה על הרמוניה עם הסביבה.
למרות שהוא מתייחס בעבודתו להקשר הספציפי של עיצוביו, עדיין ניתן לזהות רצף אופייני לעבודותיו השונות, המאפיין את שפתו היצירתית. כמעט בכל עיצוביו משלב נובל שקיפות, אור וצל, הפועלים אלה על אלה באופן הדדי. כדבריו: "החקירה שאני מבצע מסתובבת תמיד סביב רעיון הספציפיות, איני אוהב לחזור על אותן מילים או לבנות את אותה ארכיטקטורה בכל נקודה על כדור הארץ. אני תמיד מחפש סיבות טובות לעשות דבר אחד במקום אחד, דבר המיוחד לעבודה עם האנשים הללו, ויש לי את כל הסיבות בעולם ליצור משהו ייחודי. חומר ואור הם השאלה הגדולה ביותר של תקופתנו, והם משמעות העולם. אתה נדרש לעבוד, וכל עבודה צריכה לשאול שאלה הנוגעת לממדים הללו".

קרא עוד...
Jean Nouvel ל
אזור ראשי, לקיצור דרך לחצ/י כפתור ALT + z
Silence is Golden